FIKA geeft consult op een eigen maar zinnige manier

Vertrekkend van wat bindt, wat positief is.

 

Waarderend werken, doet versterken.

Verbinden van talenten vanuit diverse perspectieven.
FIKA bezit de expertise tot captatie van wat gezegd wordt én wat niet gezegd wordt maar toch (zichtbaar) aanwezig is.
Wat vanzelfsprekend is en werkt, kan uitgangspunt worden voor een veranderingsproces.
Wat een doodlopende straat is, wordt vaak ontmaskerd als illusie, als een verstarring of verstarrend (verwarrend?) stilstaan.

Consult van FIKA betekent altijd het maximaliseren van participatie.

Participatie is altijd middel tot het doel, een grotere participatie is ook vaak het doel van een veranderingsproces.

Een belangrijk punt van interactie.

De basics